Ο Στόχος μας – Η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών, η κατοχύρωση και η προαγωγή των δικαιωμάτων τους