Ο Στόχος μας – Η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών, η κατοχύρωση και η προαγωγή των δικαιωμάτων τους

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σύμφωνα το Άρθρο 2 του καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού ο σκοπός της Ένωσης είναι:

1. Η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών, η κατοχύρωση και προαγωγή των δικαιωμάτων τους, και η ηθική,πνευματική και επαγγελματικήανάπτυξή τους όπως και η αδελφική συνένωση όλων των θαλαμηπόλων Ελλήνων και μη, και η ανάπτυξη της αλλυλεγγύης μεταξύ τους.

2. Η βελτίωση και ανάπτυξη της επαγγελματικής θέσης των μελών, η οργάνωση των αγώνων, η ρύθμιση των σχέσεων με τους εργοδότες, και η βελτίωση της οικονομικής θέσης των μελών.

3. Η με καθε ενδεδειγμένο μέσο προσπάθεια για την οικονομική ευημερία των μελών με τη συμμετοχή σε Συνεργατικές Ενώσεις ή Συνεργατικές επιχειρήσεις (Παραγωγικούς, Προμηθευτικούς, Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς).

4. Η ανάπτυξη του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών με ίδρυση Σχολών, Λεσχών, Βιβλιοθηκών, διοργανώσεων διαλέξεων κλπ.

5. Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας, Πρόνοιας ή οποιουδήποτε άλλου Ταμείου που επιτρέπεται από το Νόμο για τα Επαγγελματικά Σωματεία, που θα προάγει τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, με την παροχή βοηθημάτων ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης στα άνεργα, ασθενούντα μέλη ή στις οικογένειες των θανόντων μελών της Ένωσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΛΙΚ