ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
07/07/2017
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΘΑΛ/ΛΩΝ
07/07/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
07/07/2017
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΘΑΛ/ΛΩΝ
07/07/2017
Προβολή όλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της, σας καλούμε στις 19 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στη ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα του  Ο.Λ.Π. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς (Ακτή Ξαβερίου) με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2015 και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον διενεργηθέντα έλεγχο.
  3. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2015 και Προϋπολογισμού 2016.
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2016.
  5. Λογοδοσία Διοίκησης.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Comments are closed.