ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ/ΜΕΤ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ