“ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤ” – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ