ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ