ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – “ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”