ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
29/01/2018
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ “BLUE STAR GALAXY”
31/01/2018
Προβολή όλων

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Comments are closed.