ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ