ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ & ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
21/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31/12/2019
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
21/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31/12/2019
Προβολή όλων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ & ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

 

 

Comments are closed.