ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ & ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
November 21, 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
December 31, 2019
Προβολή όλων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ & ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *