ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ & ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
December 2, 2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡ. ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΕΑΘΕΝ
January 9, 2020
Προβολή όλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *