ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡ. ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΕΑΘΕΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31/12/2019
ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
14/01/2020