ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΑΘΕΝ – 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020