ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΕΚ 1128 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
April 4, 2020
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
April 8, 2020
Προβολή όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΕΚ 1128 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *