ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
October 5, 2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΕ.
October 20, 2020
Προβολή όλων

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *