ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
10/11/2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020
26/11/2020
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
10/11/2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020
26/11/2020
Προβολή όλων

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.Ν.Ε.

Συνάδελφοι,

Διαβίβαση Σήματος Γ.Ε.Ν.Ε.

Παρακάτω θα βρείτε αντίγραφο Σήματος Γ.Ε.Ν.Ε. ΗΩΕ 101225/11-20, μνημονευμένο στο ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φυλ. 4916 στο οποίο έχει δημοσιευθεί η Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους του Γραφείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Comments are closed.