ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
November 10, 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020
November 26, 2020
Προβολή όλων

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.Ν.Ε.

Συνάδελφοι,

Διαβίβαση Σήματος Γ.Ε.Ν.Ε.

Παρακάτω θα βρείτε αντίγραφο Σήματος Γ.Ε.Ν.Ε. ΗΩΕ 101225/11-20, μνημονευμένο στο ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φυλ. 4916 στο οποίο έχει δημοσιευθεί η Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους του Γραφείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *