ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ