ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ