ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022