ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ