ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΑΘΕΝ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΤΗΝ 16Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.