ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΑΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ, ΓΟΥΡΝΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ