Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν. ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ!