ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΘΑΛΗΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν. & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΜΑΕΙΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν.