ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ