ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ – ΠΛΟΙΟ OLYMPIC CHAMPION