28/02/2018

ΜΙΣΘΟΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

Συνάδελφοι, Σας παραθέτουμε τους μισθούς (Ακτοπλοΐας), για Προϊστάμενο Αρχιθαλαμηπόλο, Θαλαμηπόλο και Επίκουρο.  
28/02/2018

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΑΘΕΝ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενώσεως μας, στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. Ακολουθεί η τοποθέτηση του Προέδρου, […]
31/01/2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ “BLUE STAR GALAXY”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν συνεννοήσεως της Ενώσεώς μας με την ATTICA GROUP, μεριμνήσαμε να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Σχολής την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 και από […]
31/01/2018

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ